Πάρα πολύς κόσμος υποφέρει από πονοκεφάλους και ημικρανίες και υπάρχουν φορές δεν μπορεί να κάνει κάτι για να τους αντιμετωπίσει. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται αύξηση των πονοκεφάλων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σε μια παγκόσμια έρευνα που δημοσιεύτηκε αυτόν τον μήνα στο The Journal of Headache and Pain αναδεικνύεται ο αντίκτυπος των πονοκεφάλων ως μια ασθένεια που αποτελεί την κύρια αιτία αναπηρίας μεταξύ των νέων. Καθώς όπως αποδεικνύεται οι πονοκέφαλοι αποτελούν ένα από τα πιο κοινά προβλήματα υγείας.

Το 52% του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από πονοκέφαλο κάθε χρόνο, το 14% των οποίων είναι ημικρανίες. Ερευνητές από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Τροντχάιμ, υπολόγισαν ότι, σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα, το 15,8% του παγκόσμιου πληθυσμού υπέφερε από πονοκεφάλους, εκ των οποίων το 7% ήταν ημικρανίες.

Αν και έχουν διεξαχθεί ποικίλες μελέτες σχετικά με τον πονοκέφαλο, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι οι πονοκέφαλοι πλήττουν πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Μεταξύ των πασχόντων από ημικρανία, το 17% ήταν γυναίκες έναντι 8,6% των ανδρών, ενώ σε όσους υπέφεραν από πολύ επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους, για 15 ή περισσότερες ημέρες το μήνα, υπήρχε παρόμοια αναλογία φύλου, με 6% γυναίκες έναντι 2,9% ανδρών.

Η ανάλυση, η οποία διεξήχθη ανάμεσα σε 357 δημοσιεύσεις από το 1961 έως το 2020, αποσκοπεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων ενός τύπου ασθένειας που δεν αξιολογείται πάντα με ακρίβεια, προκειμένου να προβλεφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Μελέτη Ασθενειών (GBD) του 2019, η ημικρανία είναι η δεύτερη κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως και η κύρια αιτία για τις γυναίκες κάτω των 50 ετών. H ανασκόπηση της νορβηγικής ομάδας επισημαίνει επίσης τη σημασία των επιπτώσεων αυτού του είδους της νόσου σε άτομα μιας ηλικίας που συνήθως είναι υγιή.

Ένα από τα στοιχεία της ανάλυσης που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να μετρηθεί ο αντίκτυπος αυτών των ασθενειών προκύπτει από τρεις μελέτες σχετικά με την επικράτησή των πονοκεφάλων από νευρολόγους στις ΗΠΑ, στη Γαλλία και στη Νορβηγία. Μεταξύ αυτής της ομάδας επαγγελματιών, το 42,2% είχε πάθει ημικρανία το προηγούμενο έτος, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο. Αυτή η υπέρβαση θα μπορούσε να αποδοθεί στην ικανότητα των ειδικών να κάνουν διάγνωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές τα δεδομένα δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως η πραγματική επικράτηση των ημικρανιών στον γενικό πληθυσμό.

Σε σύγκριση με μια παρόμοια μελέτη που διεξήχθη πριν από 15 χρόνια, φαίνεται να υπάρχει συνολική αύξηση των επιπτώσεων των ημικρανιών, αλλά όχι των άλλων πονοκεφάλων. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εκτιμήσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο ομοιογενείς όσο θα ήταν επιθυμητό. Οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από χώρες με καλά συστήματα υγείας, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει τη σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων ανά περιοχή.

Γενικά οι ερευνητές καταλήγουν ότι ο τρόπος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων σχετικά με τον πονοκέφαλο πρέπει να βελτιωθεί για να είναι σε θέση να πουν με βεβαιότητα αν οι ημικρανίες αυξάνονται ή μειώνονται. Ωστόσο, είναι σαφές ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πονοκέφαλοι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι και επιβαρύνουν σημαντικά τόσο τα άτομα όσο και τα συστήματα υγείας. Η βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με αυτές τις ασθένειες σίγουρα θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και θεραπεία τους.